MUA

Hoàng Hà Computer
- Mua, bán laptop cũ và mới 
Cần thu mua tất cả laptop kể cả chết và bị vỡ. 

  - Thu mua Tivi chết vỡ màn đời cao, giá cao